TÂY NINH – VIÊN NGỌC XANH CỦA MIỀN NAM

Tây Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi không bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt... Tây Ninh có diện tích tự nhiên hơn 4.000km2, dân số khoảng 1,1 triệu…