Chuyên mục

TIN TỨC

Bảng giá đất Tây Ninh giai đoạn 2021-2024

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 34.320.000 đồng/m2 thuộc địa bàn huyện Hòa Thành. Giá đất Tây Ninh đắt nhất tại huyện Hòa Thành, với hơn 34 triệu đồng/m2…